Bewegingscentrum Reset wil uw gezondheid een positieve impuls geven.
Door de juiste voorlichting en begeleiding, willen wij u laten ervaren wat gerichte training voor lichaam en geest kan doen.

Bewegen kan verslavend werken, wanneer u één keer een goede training ervaren heeft wilt u nooit meer anders!

0511 - 48 22 22 Prins Bernhardstraat 1a, 9251 GJ, Burgum info@bewegingscentrum-reset.nl
Volg ons via
Image Alt

Visie Bewegingscentrum Reset

 

“Op weg naar jezelf”

 

Centrum voor beweging, fysiotherapie en sport ter ondersteuning van vitaliteit van haar leden. Begeleiding op zowel lichamelijk,  geestelijk als emotioneel vlak.

 

Centrale doelen:

 

Bewustwording op het gebied van voeding, bewegen, lichaam, geest en emoties hoe je dit PRAKTISCH kunt toepassen in je DAGELIJKSE LEVEN.

 

Ervaar hoe belangrijk BEWEGING OP ELK VLAK in je leven is.

 

Ga van OVER-LEVEN naar BE-LEVEN.

 

We geven mensen VERANTWOORDELIJKHEID door EERLIJK NAAR ZICHZELF te leren kijken om zo naar HUN EIGEN INNERLIJKE KRACHT te kunnen gaan en deze innerlijke kracht VOOR      ZICHZELF IN TE KUNNEN ZETTEN.

 

SAMENWERKING is essentieel door UITWISSELING VAN INFORMATIE EN ERVARING, waardoor je een TOTAALBELEVING krijgt.

 

We werken er GEZAMENLIJK naar toe dat de cliënt zichzelf kan, wil, mag en zal zijn in wie hij of zij is op dat moment.

 

Dit vertaalt zich PRAKTISCH gezien naar een BEGELEIDING OP MAAT WAARBIJ DE CLIËNT AANWIJZINGEN EN ONDERSTEUNING KRIJGT HOE HIJ ZIJN OF HAAR LEVEN ZELF WEER ZO SOEPEL MOGELIJK KAN EN ZAL GAAN LEVEN.

 

 

–> Vaak wordt gedacht dat het bewustwordingsproces raar of héél ingewikkeld is, maar dat is niet zo. Onze hele leven bestaat uit een aanéénschakelijking van bewustwordingsmomenten, maar doordat we hier vaak niet bewust mee bezig zijn, “overkomt” ons het meeste in ons leven. En dat “overkomen” is iets waar we via onze visie het verschil in gaan maken. Dit doen we d.m.v. een andere benadering binnen onze begeleiding. Dit geldt zowel binnen het preventietraject als binnen het hersteltraject.

–> Veranderend gedrag t.o.v. jezelf treedt pas op als je bewust bent dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw gezondheid en jouw leven. En dat jij daar héél veel in kunt bijdragen door anders naar je lichaam en jouw bijdrage binnen jouw gezondheids- en/of herstelproces te kijken. Van daaruit zul je kunnen ontdekken dat jij héél belangrijk bent en pas dan kun je hier anders mee om gaan. Om hier bewust van te worden, heb je bewustwordingsinformatie nodig. Géén hokuspokus, maar puur praktische aanwijzingen die je in je dagelijkse leven kunt toepassen waardoor je zelf de belangrijkste en bepalende factor wordt en blijft in jouw leven . Dit geldt ook binnen het preventie- en/of herstelproces van jouw lichaam. Je gaat bewust met je lichaam samenwerken i.p.v. dat je het idee hebt dat je lichaam je tegenwerkt. Daardoor ben je bewust bezig met preventie i.p.v. met herstel. 

–> We staan teveel aan de zijlijn van ons leven en daarom “overkomt” ons zoveel. Het is d.m.v. het bewustwordingsproces dat je weer een actieve deelnemer wordt van jouw eigen leven.

–> Ook wordt vaak gedacht dat bewustwording inhoudt dat je héél veel moet kunnen en doen, maar het gehele bewustwordingsproces bestaat uit allemaal hele kleine bewustwordingsmomenten die je elke dag in de praktijk tegenkomt. Het gaat er niet om dat je jezelf in de spagaat zet, het gaat erom dat je binnen jouw proces, binnen jouw leven bewust die kleine stapjes gaat maken. Elk stapje vooruit, brengt je weer verder binnen jouw eigen unieke bewustwordingsproces en dat zijn juist de belangrijke stapjes die nodig zijn om zelf bewust(er)e keuzes te kunnen gaan maken in jouw leven om zelf actief bij te dragen aan een gezond(er) leven. 

–> We zijn ons er terdege bewust van dat we de voorlopers zijn met onze aanpak en dat we met een grote verandering bezig zijn binnen het begeleidingsproces. Dat maakt ons pioniers op dit gebied en daardoor worden we ook als “een vreemde eend” binnen de bestaande en alom bekende begeleidingsstructuur gezien. Juist dit geeft aan dat wij bewust kiezen voor een begeleiding waarbinnen we onze cliënten erkennen in hun eigen kracht en dat we onze cliënten begeleiden naar een zelfstandig leven i.p.v. een leven waarin men afhankelijk wordt en blijft van de beslissingen van anderen en situaties die hen overkomen.

–> Ieder mens, op welk niveau dan ook, kan héél goed beslissingen nemen en een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van z’n eigen leven. Wij mogen onze cliënten ondersteunen en dat doen we met alles wat binnen ons vermogen ligt, maar we kunnen en mogen het niet voor hen doen!