Bewegingscentrum Reset wil uw gezondheid een positieve impuls geven.
Door de juiste voorlichting en begeleiding, willen wij u laten ervaren wat gerichte training voor lichaam en geest kan doen.

Bewegen kan verslavend werken, wanneer u één keer een goede training ervaren heeft wilt u nooit meer anders!

0511 - 48 22 22 Prins Bernhardstraat 1a, 9251 GJ, Burgum info@bewegingscentrum-reset.nl
Volg ons via
Image Alt

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bewegingscentrum Reset

Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen. In ons Privacy statement geven we aan over hoe wij met de persoonsgegevens van onze leden omgaan.


Algemeen

Als je een abonnement hebt bij Bewegingscentrum Reset, een abonnement wil afsluiten of uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:

  1. Welke gegevens wij van jou verwerken.
  2. Waarom wij dat doen.
  3. hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
  4. op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bewegingscentrum Reset.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij ons privacy beleid van tijd tot tijd actualiseren. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. Wij adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. (www.bewegingscentrum-reset.nl)

1. Welke van jouw gegevens worden door ons verwerkt?

Bewegingscentrum Reset verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Wpb is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze (potentiële) leden

Bij het aangaan van een abonnement, strippenkaart of clinic bij Bewegingscentrum Reset verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres.

Ook als je al een abonnement of clinic bent aangegaan, blijven wij dit soort gegevens van jou verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer je telefonisch of per mail contact met ons opneemt.

Gegevens van onze website bezoekers

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres, telefoonnummer of geboortedatum.

Surf- en klikgedrag

Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen.

2. Waarom verwerken wij je gegevens (doeleinden)?

Dienstverlening

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan Bewegingscentrum Reset haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan geen abonnement aanmaken, wijzigingen betreffende openingstijden e.d. aan je doorgeven. Daarnaast is het ook niet mogelijk om gebruik te maken van de online lessenplanner.

Bewegingscentrum Reset werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van deze partners weten wij dat ze voldoen aan de Wpb. Zij gaan voorzichtig om met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting

Bewegingscentrum Reset kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketingactiviteiten

Bewegingscentrum Reset kan jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap) te behoeve van haar eigen dienstverlening. Jouw gegevens worden dan gebruikt voor het versturen van o.a. onze nieuwsbrief, wijzigingen in ons lesrooster of aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via e-mail).

Voor alle duidelijkheid; wij verkopen of delen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden!

3. Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Beveiliging

We zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers jouw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser instelling.

4. Op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Ieder lid heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Wil jij inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heb je bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van je hebben? Dan kun je dit sturen naar: info@bewegingscentrum-reset.nl .

Bewegingscentrum Reset werkt nauw samen met opleidingscentrum “Kracht Doet Spelen”. Hier worden (onze) instructeurs en fysiotherapeuten opgeleid tot BBI-er (Bewust Bewegen Instructeur). Er kunnen door de instructeurs/leraren foto’s en/of video’s gemaakt worden voor trainingsdoeleinden. Wil je hier een kopie van hebben, vraag dat dan aan de betreffende instructeur. Wil je niet gefilmd worden en/of deel uit maken van een (groeps)foto, dan dien je dit van tevoren door te geven. Dit wordt dan in jouw (lidmaatschaps)gegevens opgenomen. Mocht het voorkomen dat je gefilmd wordt en heb je dit liever niet, dan kun je dit (op een rustige manier) aan ons doorgeven, wij zorgen er dan voor dat je niet in beeld komt. 

Wil jij je uitschrijven voor onze nieuwsbrief of andere mailingen? Dan kun je dit sturen naar: info@bewegingscentrum-reset.nl, wij schrijven je dan z.s.m. uit.

Als je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@bewegingscentrum-reset.nl.