Bewegingscentrum Reset wil uw gezondheid een positieve impuls geven.
Door de juiste voorlichting en begeleiding, willen wij u laten ervaren wat gerichte training voor lichaam en geest kan doen.

Bewegen kan verslavend werken, wanneer u één keer een goede training ervaren heeft wilt u nooit meer anders!

0511 - 48 22 22 Prins Bernhardstraat 1a, 9251 GJ, Burgum info@bewegingscentrum-reset.nl
Volg ons via
Image Alt

Chronisch Zorgnet

Wij zijn met onze afdeling fysiotherapie verbonden aan het landelijk netwerk Chronisch Zorgnet. Het doel van dit netwerk is om mensen te begeleiden die te maken hebben met ‘perifeer arterieel vaatlijden’ (PAV) of slagaderverkalking. Dit kan o.a. lijden tot etalagebenen, nierfalen en een hart- of herseninfarct. Het is een systeemaandoening, wat betekent dat als de vaten in de benen dicht zitten, het ook elders in het lichaam niet pluis is. Belangrijkste risicofactoren zijn: roken, overgewicht, bewegingsarmoede, diabetes, verhoogde bloeddruk en verhoogd cholesterol. Waarschijnlijk voor de meeste mensen bekende risicofactoren. Factoren die goed te beïnvloeden zijn. Bij ons is het in beweging brengen van mensen, ook met PAV, hét speerpunt. Lopen is daar een belangrijk onderdeel van, maar zeker niet het enige! Plezier hebben tijdens het bewegen, zorgt ervoor dat u blijvend actiever wordt. Door matig intensief te bewegen, gaat het bloed sneller stromen, verwijden de vaten en zorgen dopamines voor een plezierig gevoel. Het lichaam maakt nieuwe bloedvaten aan, wat een erg gunstige invloed heeft op uw gezondheid. Vanaf 1 januari 2017 worden behandelingen bij een gespecialiseerde Chronisch Zorgnet-fysiotherapeut vergoedt vanuit de basisverzekering. Zie voor meer informatie op www.chronischzorgnet.nl

Medewerker
Sytze-Evert Adema