Bewegingscentrum Reset wil uw gezondheid een positieve impuls geven.
Door de juiste voorlichting en begeleiding, willen wij u laten ervaren wat gerichte training voor lichaam en geest kan doen.

Bewegen kan verslavend werken, wanneer u één keer een goede training ervaren heeft wilt u nooit meer anders!

0511 - 48 22 22 Prins Bernhardstraat 1a, 9251 GJ, Burgum info@bewegingscentrum-reset.nl
Volg ons via
Image Alt

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bewegingscentrum Reset

(Met aanvullende voorwaarden voor Reset Survivalrun)


Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Reset Bewegen en derden die gebruik maken van de faciliteiten en gebruiksruimten van Bewegingscentrum Reset.
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs of andere stimulerende middelen te sporten.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Bewegingscentrum Reset is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van of aan goederen van leden of derden in of rondom het gebouw, dan wel daaruit voortvloeiende kosten.
 • Bewegingscentrum Reset stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel van haar leden of derden.
 • Kleding en waardevolle spullen dienen in de gratis ter beschikking gestelde afsluitbare lockers in de kleedkamers opgeborgen te worden.
 • Eventuele gebreken aan apparaten, douches en andere voorzieningen graag melden bij de receptie.
 • Noodvoorzieningen mogen enkel en alleen worden gebruikt in geval van nood.
 • Bewegingscentrum Reset hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Bewegingscentrum Reset werkt nauw samen met opleidingscentrum “Kracht Doet Spelen”. Hier worden (onze) instructeurs en fysiotherapeuten opgeleid tot BBI-er (Bewust Bewegen Instructeur). Er kunnen door de instructeurs/leraren foto’s en/of video’s gemaakt worden voor trainingsdoeleinden. Wilt u hier een kopie van hebben, vraag dat dan aan de betreffende instructeur. Wilt u niet gefilmd worden en/of deel uit maken van een (groeps)foto, dan dient u dit van tevoren door te geven. Dit wordt dan in uw (lidmaatschaps)gegevens opgenomen. Mocht het voorkomen dat u gefilmd wordt en u heeft dit liever niet, dan kunt u dit (op een rustige manier) aan ons doorgeven, wij zorgen er dan voor dat u niet in beeld komt. Ons Privacy Statement kunt u vinden op onze website.

 

Sport gerelateerd

 • Sporten op buitenschoenen is niet toegestaan in de diverse sportruimtes.
 • Het is niet toegestaan om jassen en sporttassen mee te nemen in de sportruimtes.
 • Een mobiele telefoon mag alleen gebruikt worden voor sportgerelateerde doeleinden, telefoneren is niet toegestaan.
 • Voor het maken van foto’s en video’s dient voorafgaande toestemming gevraagd te worden aan de aanwezige instructeur.
 • Bewegingscentrum Reset werkt nauw samen met opleidingscentrum “Kracht Doet Spelen”. Hier worden (onze) instructeurs en fysiotherapeuten opgeleid tot BBI-er (Bewust Bewegen Instructeur). Er kunnen door de instructeurs/leraren foto’s en/of video’s gemaakt worden voor trainingsdoeleinden. Wilt u hier een kopie van hebben, vraag dat dan aan de betreffende instructeur. Wilt u niet gefilmd worden en/of deel uit maken van een (groeps)foto, dan dient u dit van tevoren door te geven. Dit wordt dan in uw (lidmaatschaps)gegevens opgenomen. Mocht het voorkomen dat u gefilmd wordt en u heeft dit liever niet, dan kunt u dit (op een rustige manier) aan ons doorgeven, wij zorgen er dan voor dat u niet in beeld komt. 
 • Tijdens het sporten en het gebruik van de sauna is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Het dragen van schone en frisse kleding is verplicht.
 • De fitnesstoestellen dienen na gebruik schoon achter gelaten te worden.
 • Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd.

 

Lidmaatschap / contributies / betaling

 • Bij inschrijving wordt er €15,00 inschrijfkosten gerekend.
 • Reset Bewegen behoudt zich het recht voor om de investering in jezelf (tarieven) te wijzigen. Minimaal 1 maand voor de tariefwijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
 • De contributie wordt vooraf geïncasseerd d.m.v. automatische incasso.
 • De opzegtermijn bedraagt een volledige kalendermaand. Bijvoorbeeld: het opzeggen van het abonnement per 1 januari betekent dat voor 1 december moet worden opgezegd.
 • Het aanvragen van een wijziging van een abonnement of opzeggen is uitsluitend mogelijk via de Sportivity app, of via het opzeggingsformulier op onze website.
 •  Er vindt geen restitutie plaats van het sportersbarsaldo bij opzegging.
 • Bewegingscentrum Reset houdt zich het recht voor om in geval van misbruik of onbehoorlijk gedrag uw toegang (tijdelijk) te ontzeggen.
 • Bij niet tijdige betaling van de contributie wordt deze verhoogd met € 15,00 administratiekosten.
 • Indien er sprake is van achterstallige betaling, dient deze eerst te worden voldaan, voordat u kunt opzeggen.

 

Lesrooster

 • Leden kunnen alleen deelnemen aan de lessen voor welke ze zich hebben aangemeld via de Sportivity app.
 •  Wanneer je niet kunt deelnemen aan een groepsles, graag afmelden via de Sportivity app, email of telefonisch minimaal 1 uur voorafgaande aan de les. De afgemelde les kan binnen 7 dagen worden ingehaald. Inhalen is in alle lessen op alle dagen mogelijk op de beschikbare plaatsen.
 • Reset Bewegen behoudt zich het recht voor om trainingstijden, lesrooster, programma’s e.d. te wijzigen.
 • In de zomerperiode hanteren wij een aangepast lesrooster
 • Er zjin geen groepslessen in de schoolvakanties voor jeugdleden tot 16 jaar.
 • Wij zijn gesloten op officiële feestdagen (Goede vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag).
 • Lessen op officiële feestdagen kunnen niet worden ingehaald.
 • Lessen kunnen bij ziekte en/of overmacht geannuleerd worden door Reset Bewegen.

Algemene voorwaarden Reset Survivalrun

(Aanvullende op de algemene voorwaarden van Reset Bewegen)


Plezier en veiligheid staat bij alle trainingen op de eerste plaats!

Lidmaatschap

 • Iedereen kan lid worden van onze survivalgroep. De minimum leeftijd is vastgesteld op 8 jaar. Voor leden onder de 18 jaar is toestemming nodig van ouder of verzorger. Alle leden dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 • Om lid te kunnen worden, werken wij met een introductieperiode van 4 weken, kosten 20,- p.p. Het doel van deze periode is om elkaar te leren kennen, een aantal basisvaardigheden te leren en een inschatting te maken van uw fysieke vermogens. De 4 introductielessen starten bij een minimaal aantal aanmeldingen van 6 en maximaal aantal van 12 personen per trainer en er dient vooraf te worden betaald.
 • Indien u lid bent van Reset Survivalrun is het verplicht lid te worden van Survival Bond Nederland (SBN). De SBN keurt jaarlijks het trainingsterrein en de hindernissen. Hierdoor zijn alle leden tijdens de trainingen, die onder supervisie van een of meerdere trainers plaatsvindt, verzekerd tegen ongevallen.
 • Leden van Reset Survivalrun kunnen geen gebruik maken van de lessenplanner op de Sportivity app, deze is uitsluitend voor de lessen van Reset Bewegen.

 

Trainingen/trainingsterrein

 • Het aanwezig zijn op en gebruik maken van het trainingsterrein is geheel voor eigen risico; Leden van de SBN zijn tijdens clubtrainingen verzekerd tegen ongevallen, daarbuiten niet.
 • Het trainingsterrein is voor leden buiten de trainingstijden NIET vrij toegankelijk, dit in verband met de veiligheid en verzekeringen.
 • Bewegingscentrum Reset, noch de trainers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welk vlak dan ook, die voortvloeit uit activiteiten die door Reset Survivalrun zijn georganiseerd.
 • Leden mogen op het trainingsterrein en directe omgeving geen externe activiteiten ontplooien, mits daar schriftelijk toestemming voor is vanuit Bewegingscentrum Reset.
 • Roken en het nuttigen van alcohol op en rond het trainingsterrein door leden past niet bij onze groepscultuur en is derhalve niet toegestaan!
 • Verbaal en fysiek geweld jegens andere leden kan betekenen dat uw lidmaatschap beëindigd wordt. Hieronder valt ook pesten. Binnen onze groepen wordt niemand uitgesloten.
 • Binnen de trainingsuren voor volwassenen en jeugd wordt er rekening gehouden met de verschillende niveaus. De warming-up zal te allen tijde gezamenlijk plaats vinden, mits voor aanvang van de training aangeven wordt dat er redenen zijn om hiervan af te wijken (bijvoorbeeld bij blessures).
 • De kern van de training en cooling-down kunnen per persoon variëren.
 • Bij de trainingen voor 16 jaar en ouder houden wij rekening met een aantal zaken m.b.t trainingsintensiteit en trainingsomvang: vaardigheid, loopconditie, ambitieniveaus(de recreatieve atleet/KSR-atleet/MSR-atleet/LSR-atleet)
 • De indeling van de jeugdgroepen wordt hoofdzakelijk gedaan op leeftijd en vaardigheidsniveau. Om de vaardigheid te bepalen maken wij gebruik van diploma’s, BRONS-ZILVER-GOUD. Meer informatie hierover is te vinden via: www.survivalbond.nl
 • Examens vinden halfjaarlijks plaats in april en oktober op zaterdagmiddag.
 • Tijdens de wedstrijdweekenden kan het voorkomen dat de training op zondag vervalt, ter compensatie is het dan mogelijk om mee te trainen op een andere trainingsdag.
 • Tijdens de schoolvakanties komen de jeugd Survivalrun trainingen te vervallen. Op nationale feestdagen komen alle Survivalrun trainingen te vervallen, zowel voor jeugd als volwassenen.