Onze Missie en Visie

Onze Missie en Visie

"Ervaar wat bewegen met u kan doen"

"Ervaar wat bewegen met u kan doen"

 

Missie

Bewegingscentrum Reset wil zich opstellen als één (multifunctionele) organisatie, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van leven centraal staat.

"Wij zijn een multifunctioneel bewegingscentrum, waar beweging (sport en recreatie), gezondheidszorg, voeding en gedrag samenkomen. Deze aspecten bepalen in hoge mate ons welzijn, dat invloed uitoefent op de kwaliteit van het leven. De nadruk ligt op het zelfredzaam maken van u als klant. Dit kunnen wij mogelijk maken door middel van coachen, educatie en therapie. In onze ogen beschikt ieder mens over het vermogen om hun persoonlijke doelen te bereiken. Wij kunnen hierin een rol spelen door u zich bewust te maken van uw eigen kracht en uit te gaan van een positieve benadering. Wij werken samen op basis van een open en eerlijke communicatie en richten onze talenten op het zoeken naar een bewegingsvorm die bij u past".

Visie

"De veranderende maatschappij stimuleert ons, bij het proces van 'dromen, durven, doen'". Dit innovatieve proces zorgt ervoor dat wij ons continu willen verbeteren op het gebied van de te leveren kwaliteit. Door middel van het samenvoegen van verschillende facetten op het gebied van gezondheid en een optimale samenwerking, kunnen wij inspelen op de veranderende behoeften".