Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut van Bewegingscentrum Reset, Maaike-Anne Boonstra, heeft zich na de opleiding tot fysiotherapeut gespecialiseerd tot kinderfysiotherapeut.

Hierbij kijkt ze naar de (motorische) ontwikkeling van kinderen en jeugd van 0 - 18 jaar.

Kinderfysiotherapie

Vanaf heden kunnen kinderen van 0-18 jaar ook bij onze kinderfysiotherapeut , Maaike Anne Boonstra, terecht.

Onze kinderfysiotherapeut heeft zich, na de opleiding tot fysiotherapeut, gespecialiseerd in het bewegend functioneren, het bewegingsapparaat en de ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt kinderen maar geeft ook adviezen en voorlichting. Door middel van het onderzoek wordt er een beeld gevormd van het motorisch niveau en wordt de hulpvraag duidelijk. Samen met het kind en de ouders/ verzorgers wordt er dan zo nodig een behandelplan opgesteld.

Ontwikkeling van kinderen
Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Kinderen spelen veel en oefenen zo hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat die ontwikkeling bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen is er sprake van problematiek die met de ontwikkeling te maken heeft. De motorische ontwikkeling kan dan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwsteles, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid aan te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt zijn steeds meer vaardigheden nodig om in het dagelijks leven mee te kunnen doen.

Een achterstand in de motorische ontwikkeling kan invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders/ verzorgers.
Kinderen hebben te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling, dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij het behandelen van kinderen is het noodzakelijk dat de ouders/ verzorgers betrokken zijn.

Voorbeelden wanneer  je een kinderfysiotherapeut kan inschakelen:
 

Baby en peuter (0-4 jaar)

 • Ontwikkelingsachterstand
 • Voorkeurshouding*
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Hersenbeschadiging (w.o. cerebrale parese)
 • Open rug / nek (spina bifida)
 • Te vroeg geborene (pre-en dysmaturiteit)
 • Verlamming van een arm t.g.v. de bevalling (erbse parese / plexus brachialis laesie)
 • Syndroom van Down

 

Het jonge kind (4-6 jaar)

 • Ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon (bijvoorbeeld tenenlopen)
 • Hersenbeschadiging (bijv. cerebrale parese)
 • Lage of hoge spierspanning
 • Standsafwijkingen van rug, armen en benen
 • Aangeboren afwijkingen die houding en beweging lastig maken
 • Ademhalingsproblemen
 • Jeugdreuma
 • Overgewicht / obesitas
 • Diabetes
 • Conditie / uithoudingsvermogen
 • Syndromen of chromosoom afwijkingen die zorgen voor motorische problemen

 

Het oudere kind (6-12 jaar / 12-18 jaar)

 • Ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • Hersenbeschadiging (bijv. cerebrale parese)
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen (standsafwijkingen van de rug)
 • Ademhalingsproblemen
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (P.D.D.)
 • Jeugdreuma
 • Overgewicht / obesitas
 • Diabetes
 • Conditie / uithoudingsvermogen
 • Hoofdpijn of vermoeidheidsklachten

 

*Uitlichting

Wat is een voorkeurshouding?
De schedel van uw baby is tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht.

Slaap- en speelhoudingen kunnen invloed uitoefenen op de vorm van het hoofdje. Het is daarom wenselijk dat uw baby in afwisselende houdingen slaapt en speelt. Daarmee voorkomt u dat uw baby een ‘voorkeurshouding’ ontwikkelt. Met voorkeurshouding wordt bedoeld dat de baby het hoofd bijna altijd naar één kant gedraaid houdt. Niet alleen als het kind slaapt, maar vaak ook als het kind wakker is.

Een sterke voorkeurshouding kan ertoe leiden dat het hoofdje aan één kant een afplatting krijgt en daardoor scheef groeit (plagiocephalie). Als gevolg van zo’n afplatting kan het hele lichaam te veel in dezelfde houding gaan liggen. Dat kan de ontwikkeling van uw kind nadelig beïnvloeden. Een voorkeurshouding kan soms ook leiden tot een afplatting van het achterhoofd (brachycephalie).

Om deze scheefgroei of afplatting te meten kan de kinderfysiotherapeut een meting doen van het hoofd van uw kind (plagiocephalometrie). De uitkomsten van onderzoek en hoofdmeting worden met u besproken, waarna een behandelplan wordt opgesteld.