CVA-netwerk fysiotherapie

CVA-netwerk fysiotherapie

Bewegingscentrum Reset is aangesloten bij het CVA-netwerk regio Drachten. De netwerk-fysiotherapeuten maken gebruik van elkaars kennis en volgen de nieuwste ontwikkelingen betreffende de revalidatie van de CVA-patiënt. Dit alles om elke CVA-patiënt de best mogelijke behandeling te kunnen geven.

CVA-netwerk fysiotherapie regio Drachten

Om een zo optimale fysiotherapeutische zorg te realiseren in het traject van ziekenhuis naar huis is in 2005 het CVA-netwerk fysiotherapie opgericht in het verzorgingsgebied van Nij Smellinghe. Het is een samenwerking tussen fysiotherapeuten van het ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum en een aantal particuliere praktijken. Dit in samenspraak met neuroloog, CVA-verpleegkundige, revalidatie arts, huisarts en thuiszorg.

Er zijn onderling werk afspraken gemaakt zodat de behandeling van de CVA-patiënt beter op elkaar is afgestemd. Tevens heeft er een uitgebreide bijscholing plaats gevonden, om de problemen waar een CVA-patiënt mee te maken kan krijgen, beter te kunnen inschatten en te kunnen behandelen. De netwerk-fysiotherapeuten maken gebruik van elkaars kennis en volgen de nieuwste ontwikkelingen betreffende de revalidatie van de CVA-patiënt. Dit alles om elke CVA-patiënt de best mogelijke behandeling te kunnen geven.