Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden staan hieronder vermeld.

Onder gerelateerde documenten zijn de voorwaarden ook als PDF document beschikbaar.

Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Bewegingscentrum Reset en derden die gebruik maken van de faciliteiten en gebruiksruimten van Bewegingscentrum Reset;
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs of andere stimulerende middelen te sporten;
 • Roken is niet toegestaan;
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan;
 • Bewegingscentrum Reset is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van of aan goederen van leden of derden in of rondom het gebouw, dan wel daaruit voortvloeiende kosten;
 • Bewegingscentrum Reset stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel van haar leden of derden;
 • Kleding en waardevolle spullen dienen in, de gratis ter beschikking gestelde afsluitbare lockers in de kleedkamers, opgeborgen te worden;
 • Eventuele gebreken aan apparaten, douches en andere voorzieningen graag melden bij de receptie;
 • Noodvoorzieningen mogen enkel en alleen worden gebruikt in geval van nood;
 • Bewegingscentrum Reset hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Ons Privacy Statement kunt u vinden op onze website;

 

Sport gerelateerd

 • Sporten op buitenschoenen is niet toegestaan in de diverse sportruimtes;
 • Het is niet toegestaan om jassen en sporttassen mee te nemen in de sportruimtes;
 • Een mobiele telefoon mag alleen gebruikt worden voor sportgerelateerde doeleinden, telefoneren is niet toegestaan;
 • Voor het maken van foto's en video's dient voorafgaande toestemming gevraagd te worden aan de aanwezige instructeur;
 • Tijdens het sporten en het gebruik van de sauna is het gebruik van een handdoek verplicht;
 • Het dragen van schone en frisse kleding is verplicht;
 • De fitnesstoestellen dienen na gebruik schoon achter gelaten te worden;
 • Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd;

 

Lidmaatschap – contributies – betalingen

 • Bij inschrijving wordt er € 15,00 inschrijfkosten gerekend;
 • Bewegingscentrum Reset behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen. Minimaal 1 maand voor de tariefwijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld;
 • De contributie wordt vooraf geïncasseerd door middel van een automatische incasso;
 • De opzegtermijn bedraagt een volledige kalendermaand. Bijvoorbeeld: het opzeggen van het abonnement per 1 januari betekend dat vóór 1 december moet worden opgezegd;
 • Het wijzigen van het abonnement of opzeggen is uitsluitend mogelijk d.m.v. het invullen van een formulier bij de receptie of via het opzeggingsformulier op onze website;
 • Er vindt geen restitutie plaats van het sportersbarsaldo bij opzegging;
 • Bewegingscentrum Reset houdt zich het recht voor om in geval van misbruik of onbehoorlijk gedrag uw toegang (tijdelijk) te ontzeggen;
 • Bij gebruik van een strippenkaart moet elke deelname aan een groepsles of fitness voorafgaande aan de training doorgegeven worden bij de receptie;
 • Bij niet tijdige betaling van de contributie, wordt deze verhoogd met administratiekosten;
 • Indien er sprake is van achterstallige betalingen, dienen deze eerst te worden voldaan, voordat u kunt opzeggen;

 

Lesrooster

 • Leden kunnen alleen deelnemen aan groepslessen voor welke ze zijn ingeschreven of zich hebben aangemeld via de online lessenplanner;
 • De fitnessruimte is vrij toegankelijk binnen de openingstijden van de fitnessruimte. Het aantal bezoeken is afhankelijk van het gekozen abonnement;
 • Wanneer je niet kunt deelnemen aan een groepsles, graag afmelden via de online lessenplanner, email of telefonisch minimaal 1 uur voorafgaande aan de les. De afgemelde les kan binnen 7 dagen worden ingehaald. Inhalen is in alle lessen op alle dagen mogelijk op de beschikbare plaatsen;
 • Bewegingscentrum Reset behoudt zich het recht voor om trainingstijden, lesrooster, programma's e.d. te wijzigen;
 • In de zomerperiode hanteren wij een aangepast lesrooster;
 • Er zjin geen groepslessen in de schoolvakanties voor jeugdleden tot 16 jaar;
 • Wij zijn gesloten op officiële feestdagen (1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag);
 • Lessen op officiële feestdagen kunnen niet worden ingehaald;
 • Lessen kunnen bij ziekte en/of overmacht geannuleerd worden door Bewegingscentrum Reset.